Księgowość dla firm z biurem rachunkowym z Sosnowca

Jesteśmy nowoczesnym biurem rachunkowym z Sosnowca, które doskonale zna specyfikę polskiego rynku i potrafi dostosować się do potrzeb współczesnych przedsiębiorców. Nasze usługi księgowe są skierowane zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP, zlokalizowanych na terenie Śląska.

Niezależnie od branży, a także jej skali nasza firma jest chętna do podjęcia współpracy. Jesteśmy otwarci na klientów z różnych sektorów rynku, szybko oraz sprawnie adaptując nasze metody pracy do specyfiki danej dziedziny biznesu.

Z głębokim przekonaniem wspieramy rozwój polskich przedsiębiorstw, dostarczając im najwyższej jakości księgowość dla firm. Nasza kompetencja oraz profesjonalizm przejawiają się w dostarczaniu na bieżąco konsolidowanych i aktualnych danych finansowych, co pomaga Klientom w formułowaniu precyzyjnych strategii biznesowych. Posiadamy zespół doświadczonych księgowych, którzy łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem.

Usługi księgowe dla firm

W ramach świadczonych usług księgowych proponujemy głównie:

  • prowadzenie ksiąg handlowych dla wszystkich podmiotów prawnych (krajowych i zagranicznych),
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencji ryczałtowej,
  • ponadto:
    • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
    • reprezentację oraz pomoc podczas czynności kontrolnych (US, ZUS),
    • prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy.

Podejmujemy się również rejestracji VAT-u i prowadzenia rozliczeń związanych z zakupem oraz sprzedażą z tytułu VAT i VAT UE. Pomagamy naszym Klientom w realizacji wszystkich zobowiązań podatkowych, sporządzaniu deklaracji do GUS, NBP oraz innych wymaganych przez prawo, a także w kontaktach z urzędem skarbowym, jak również Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Wykonujemy usługi zgodnie z ustaleniami poczynionymi przy podpisaniu umowy. W toku współpracy możemy poszerzyć bądź ograniczyć obszar świadczeń, w zależności od aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz potrzeb Klientów. Outsourcing w zakresie księgowości dla firm pozwala skoncentrować się im na ich głównym zadaniu, a także generować oszczędności czasu, jak również pieniędzy. Daje też pewność, że wszystkie czynności zostaną przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa.

Usługi z zakresu księgowości biznesowej obejmują tradycyjną księgowość w tym tygodniowe, miesięczne, a także roczne raporty finansowe, księgi przychodów i rozchodów, ogólne księgi, podatki, pośrednictwo z bankiem itp.