Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Administratorem danych jest Kancelaria Podatkowo-Księgowa Advizor Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 28, dla której akta prowadzi Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 644-349-14-54.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszej Polityki.
 3. Dane osobowe, które Użytkownik pozostawia na stronie, mają charakter dobrowolny, ich przetworzenie przez Administratora następuje tylko i wyłącznie w poniższych celach:
  a) odpowiedzi na zadane poprzez formularz lub e-mail  pytanie, dotyczące terminu, kosztu czy formy realizacji usługi,
  b) zawarcia i realizacji umowy,
  c) realizacji przepisów prawa.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach, które przewidują przepisy prawa.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora nie są udostępniane pomiotom współpracującym lub osobom trzecim w celach marketingowych lub podobnych.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt c), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt b) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  a) adresów e-mail i adresów zamieszkania / siedziby,
  b) imion i nazwisk, (nicków),
  c) numeru telefonu,
  d) serii i numeru dowodu osobistego,
  e) numeru NIP.

8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo danych osobowych, udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z Administratorem danych,
b) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
d) w celu realizacji pkt b) i c) niniejszego punktu należy skontaktować się z Administratorem danych.

10. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Usługodawcę (Administratora), dane osobowe Usługobiorcy (Użytkownika) mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
a) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
b) stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię Podatkowo-Księgową Advizor Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 28, wskazanych na potrzeby działań Usługodawcy określonych w niniejszej polityce.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona https://advizor.pl, korzysta z plików cookies w celu usprawnienia jego funkcjonowania. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).  Pliki cookies pozwalają przechowywać informacje o sesji użytkownika. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

Zgoda na cookies. Strona https://advizor.pl oraz jej subdomeny wykorzystują pliki cookies.  Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Nawigacja i poruszanie się po stronie https://advizor.pl i jej subdomenach oraz brak blokady plików cookies oznaczają, że wyrażasz zgodę na udostępnienie Twoich plików cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych serwisów internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Strona https://advizor.pl, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies, pochodzących od podmiotów trzecich.

Google Analytics . Strona https://advizor.pl korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony https://advizor.pl. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony advizor.pl. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, cookies oraz Twoimi danymi osobowymi, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować, pisząc maila na adres: info@advizor.pl

Po zapoznaniu się z powyższymi treściami, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.