Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Usługi księgowe

Biuro Rachunkowe Advizor oferuje różnorodne formy prowadzenia księgowości, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Choć obecnie usługowe prowadzenie ksiąg handlowych nie wymaga posiadania certyfikatu, my takowy posiadamy. Tworzymy zgrany zespół, który łączy swoją pracę z pasją, dzięki czemu możemy się spełniać w tym co robimy na co dzień i wkładać siebie w powierzone nam zlecenia. 

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem poszczególnych usług.


        KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJA RYCZAŁTOWA

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,usługi księgowe - KPIRusługi księgowe - KPIR
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji,
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym,
 • sporządzanie rocznych deklaracji: PIT-37, PIT-36, PIT-36L.

        KSIĘGA HANDLOWA

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,usługi księgowe - KHusługi księgowe - KH                                    
 • prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji księgowych, 
 • ewidencja dla podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji,
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności Klienta i uzgadnianie sald,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • tworzenie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb firmy.

        NADZÓR KSIĘGOWY

 • przeprowadzanie regularnych przeglądów dokumentacji księgowej,usługi księgowe - NADZÓR KSIĘGOWYusługi księgowe - NADZÓR KSIĘGOWY
 • przeprowadzenie regularnych przeglądów procedur księgowych,
 • nadzór nad personelem księgowym,
 • przejęcie odpowiedzialności zgodnie z zakresem głównego księgowego,
 • kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji informacyjno - sprawozdawczej,
 • weryfikacja poprawności wprowadzonych danych.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?